Intranet, kurum içindeki bilgisayarları, yerel ağları (LAN) ve geniş alan ağları (WAN) birbirine bağlayan, çoğunlukla TCP/IP tarafında tasarlanan bir ağdır.

WAN üzerindeki Intranet’ler ağ geçitleri ile diğer network’lere bağlanabilir. Kullanım amaçları, kurum bünyesindeki bilgilerin transferini ve bilgi teknolojileri kapasitesini paylaşmaktır.

Intranet' ler, kurum / kurumlar içinde tele-konferans uygulamalarında ve farklı departmanlardaki personelin bir araya gelebildiği iş gruplarının oluşturulmasında da kullanılırlar. Ayrıca yapılan intranet sayfaları üzerinde tüm iş takipleri, raporlamalar ve bunların yazıcı çıktılarının alınması gibi genel ortak işleri de üzerinde barındırabilir.

Intranet'ler üzerinden HTTP, FTP vb gibi pek çok protokol uygulamaları çalıştırılabilir. Günümüzde, Intranet'ler içinde, Web erişimi ile kaynakların kullanımı oldukça yaygındır.

Bazı şirketlerdeki intranetlerde, "Firewall" sistemleri üzerinden (güvenlik tedbirleri alınarak), Internet çıkışı da yapılmaktadır. Bu sayede, her iki yönde de ileti trafiği kontrol edilebilmekte ve güvenlik sağlanmaktadır.

Network, birbirine kablolarla yada wireless bağlanan sunucu, bilgisayar, yazıcı vb. gibi birçok haberleşme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasını sağlayan bağlantı şeklidir. Network insanların bu türlü ihtiyaçlarını bireyselce kullanımları için değil, ortak kullanımı bağdaştırmak adına tasarlanmış bir yapıdır.

Network, veri, yazılım ve ekipman paylaşımıdır. Küçük bir ağ iki bilgisayardan oluşabileceği gibi; büyük bir ağ binlerce bilgisayar, yazıcı, router, modem, cd-rom sürücü vb. ekipmanlardan oluşabilir.

Network performans ve maliyet kazancı sağlar. Başarı için işletmenin sadece ofis içinde degil, tüm dünya ile haberleşmesi gerekir. Paylaşım söz konusu olduğundan donanım tüm personel tarafından kullanılabilir, herbir birey için ekstra yazıcı, modem, disk ünitesi gerekmez. Internet erişimi de bir ağ üzerinde paylaştırılabilir.

DoliTech, gerek network gerekse intranet kavramlarını tüm müşterilerine sunmaktadır. Bu yapıların kurulumu, konfigurasyonu ve desteği için sınırsız hizmet vermektedir. 
  Site Kullanım Şartları | Gizlilik İlkeleri | Uygun Kullanım Politikaları