Web hosting hizmetleri veren ve internetle ilgili diğer servisleri sağlayan bir şirket olarak DoliGroup müşterilerine ve onların müşterileriyle kullanıcılarına genel, özel, ticari ve ticari olmayan yığınla bilginin yayılması için birçok imkan sunar. DoliGroup internet vasıtasıyla bilginin yayılması, serbestçe ve açıkça tartışılmasına saygı gösterir. Ancak, çatışan çıkarlar sözkonusu olduğunda DoliGroup gerekli önleyici ve düzeltici faaliyetlerde bulunma hakkına sahiptir. Tarafların bu çatışan çıkarlarını korumak için DoliGroup UYGUN KULLANIM POLİTİKALARINI (UKP) geliştirmiştir. UKP her müşterinin saygıdeğer servis anlaşmasını tanımlar, destekler. UKP, müşterilerin DoliGroup servislerini kullandıklarında haklarını ve görevlerini belirtmek amacıyla, zaman zaman güncellenen bir rehber olarak oluşturulmuştur.

UKP’nin değişikliğinden sonra bir müşterinin DoliGroup Network’ünü kullanımı DoliGroup web sitesinde yayınlanır. Bu, müşterinin UKP’lerdeki değişiklikten kaynaklanan yeni veya ek şarltarı kabul etmesini sağlar.

Internetin en önemli özeliklerinden birisi herhangi bir şahısa ait, özel bir mülkiyet olmaması ve kontrol edilmemesidir. Bu gerçek internetin açıklığı ve değeri üzerinde önemli rol oynar. Fakat, aynı zamanda bilgiyi başkalarına aktarmak için interneti kullananların karar ve sorumlulukları üzerinde de önemli bir rolü vardır.

Bilgi internet vasıtasıyla yayıldığında şu unsur daima gözönünde tutulmalıdır ki DoliGroup, müşterileri tarafından yaratılan, üretilen hiçbir bilgiyi incelemez, değiştirmez, sansürlemez veya sorumluluk üstlenmez. Kullanıcılar bilgiyi internete aktardıklarında kopyalama, ihlal, iftira ve diğer zararlı beyanatlar gibi konularda diğer kaynaklar kadar sorumludurlar. Yarattıkları bilgi DoliGroup network’ü vasıtasıyla taşındığından ve geniş kitlelere (DoliGroup müşterileri ve DoliGroup müşterisi olmayanların da dahil) ulaştığından dolayı müşterilerin internete ekledikleri, koydukları diğer müşterileri etkileyebilir ve iyi niyetine, iş saygınlığına ve çalışmalarına zarar verebilir.

Bu sebeplerden dolayı aşağıdaki yasaklanmış aktiviteleri gerçekleştiren müşteriler, onların müşterileri DoliGroup network politikasına ve servis anlaşmasını ihlal etmiş sayılırlar.

 

UCE / SPAM 
Porno İçerik
Kaynak Kullanım İstismarı 
Yasal Olmayan Faaliyetler 
Yasaklı Scriptler 
Copyright Infregement / Intellectual Property 
Çeşitli ve Diğer Aktiviteler 
  Site Kullanım Şartları | Gizlilik İlkeleri | Uygun Kullanım Politikaları